Practica interdisciplinara

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"Domeniul major de interventie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"Titlul proiectului: „Practica interdisciplinară - o şansă pentru viitorul tău”Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/82716 

 

         26.04.2012

 

Comunicat de presă, de lansare a proiectului

„Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”

 

Asociaţia Culturală „Amphion” Tîrgu Mureş, în parteneriat cu Asociaţia Divers Tîrgu Mureş, anunţă lansarea proiectului „Practica interdisciplinară  - o şansă pentru viitorul tău”, ID 109/2.1/G/82716, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, implementat în Regiunea Centru, judeţul Mureş.

Obiectivul general al proiectului îl constituie organizarea de către Asociaţia Culturală „Amphion”, pe parcursul a 2 ani consecutivi, a stagiilor de practică profesională pentru 140 studenţi de la Universităţile „Petru Maior”, „Dimitrie Cantemir” şi Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu Mureş.

În cadrul proiectului, studenţii mureşeni vor participa la activităţi specifice unei organizaţii culturale, sub îndrumarea unor tutori specializaţi şi cu experienţă în tot ceea ce ţine de înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unei organizaţii neguvernamentale.

Studenţii beneficiari ai acestui proiect vor fi selectaţi de la facultăţile de Drept, Teatrologie - impresariat artistic şi Filologie, urmând să beneficieze de două stagii de practică pe an. În primul stagiu îşi vor exersa şi verifica practic competenţele specifice, urmând ca în cea de-a doua etapă - stagiul de practică interactivă - să lucreze împreună la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea propriului lor „ONG”. După realizarea şi dezvoltarea "ONG"-urilor, acestea vor fi prezentate tutorilor şi comisiei de evaluare, iar cel mai bun grup de studenţi va fi premiat cu o vizită de studiu la un potenţial angajator de pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, în vederea susţinerii şi sprijinirii participanţilor, se vor acorda subvenţii fiecărui student care va absolvi stagiul de practică.

Proiectul se implementează pe durata a 23 de luni, în perioada 01.03.2012 – 31.01.2014 şi beneficiază de finanţare nerambursabilă în valoare de 2.043.514 lei, reprezentând 97,90% din valoarea eligibilă a proiectului de 2.087.348 lei, diferenţa reprezentând contribuţia proprie a partenerilor.

 Proiectul de faţă reprezintă o noutate în România, o oportunitate importantă şi poate chiar unică pentru tinerii studenţi. Până în prezent, nu s-a mai realizat un proiect de asemenea anvergură, cu implicarea studenţilor de la facultăţi şi specializări diferite, care să efectueze un stagiu comun de practică, interdisciplinar, atractiv prin oferirea de subvenţii studenţilor şi foarte folositor pentru integrarea lor ulterioară pe piaţa muncii.

 

 

 

 

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare puteţi obţine de la:

Mugurel GOREA - Specialist in Relatii Publice tel. 0729-988.805, e-mail: mugurgorea@gmail.com

Angela SĂPLĂCAN - Asistent director, 0747-773299, e-mail: amphion2012@yahoo.com, office@amph.ro

Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.