Practica interdisciplinara

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”

 

Nr. 106P / 29.11.2012

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

LA ACHIZIŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI

PENTRU SERVICII DE REALIZARE ȘI EDITARE MATERIALE MULTIMEDIA

 

           Asociaţia Culturală Amphion, cu sediul în localitatea Târgu-Mureş, str. Artei, nr. 7, ap. 3, cod poştal: 540056, judeţul Mureş, cod de înregistrare fiscală 20078799, telefon 0744-357.878, fax. 0365-443.473, reprezentată legal de dna. Gorea Brînduşa Camelia în calitate de Preşedinte fondator, organizează achiziţia pentru atribuirea contractului de „Servicii de realizare și editare materiale multimedia”, procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei, pentru prestarea de servicii de realizare și editare materiale multimedia conform următoarelor specificaţii tehnice:

 

Nr. crt.

Denumire

UM

Canti-tate

Caracteristici

Realizare materiale multimedia

1

Înregistrare de tip audio-video a primei etape a stagiului de practică din anul I de proiect

oră

45

Filmarea activităților desfășurate de către studenții practicanți sub îndrumarea tutorilor, în cadrul primei etape a stagiului de practică din anul I de proiect, în total 9 module de practică. Pentru fiecare modul va rezulta material filmat brut de minim 5 ore.

Caracteristici minime video: HD, rezoluție 1366 x 768, 24 fps, 16:9.

Caracteristici minime audio: calitate 16 biți, frecvență 44.100 kHz.

2

Realizare de fotografii în cadrul primei etape a stagiului de practică din anul I de proiect

buc.

180

Fotografierea activităților desfășurate de către studenții practicanți sub îndrumarea tutorilor, în cadrul primei etape a stagiului de practică din anul I de proiect, în total 9 module de practică. Pentru fiecare modul va rezulta un set de minim 20 fotografii.

Caracteristici minime: rezoluție 1920 x 1080, 100 DPI, format JPG sau JPEG.

Fiecare fotografie va fi prelucrată și redimensionată la dimensiunea de 84 x 57 pixeli, pentru publicare pe site web.

3

Înregistrare de tip audio-video a celei de-a 2-a etape a stagiului de practică din anul I de proiect

oră

30

Filmarea activităților desfășurate de către studenții practicanți sub îndrumarea tutorilor, în cadrul celei de-a 2-a etape a stagiului de practică din anul I de proiect, în total 10 grupe de studenți. Pentru fiecare grupă va rezulta material filmat brut de minim 3 ore.

Caracteristici minime video: HD, rezoluție 1366 x 768, 24 fps, 16:9.

Caracteristici minime audio: calitate 16 biți, frecvență 44.100 kHz.

4

Realizare de fotografii în cadrul celei de-a 2-a etape a stagiului de practică din anul I de proiect

buc.

100

Fotografierea activităților desfășurate de către studenții practicanți sub îndrumarea tutorilor, în cadrul celei de-a 2-a etape a stagiului de practică din anul I de proiect, în total 10 grupe de studenți. Pentru fiecare grupă va rezulta un set de minim 10 fotografii.

Caracteristici minime: rezoluție 1920 x 1080, 100 DPI, format JPG sau JPEG.

Fiecare fotografie va fi prelucrată și redimensionată la dimensiunea de 84 x 57 pixeli, pentru publicare pe site web.

5

Înregistrare de tip audio-video a primei etape a stagiului de practică din anul II de proiect

oră

45

Filmarea activităților desfășurate de către studenții practicanți sub îndrumarea tutorilor, în cadrul primei etape a stagiului de practică din anul II de proiect, în total 9 module de practică. Pentru fiecare modul va rezulta material filmat brut de minim 5 ore.

Caracteristici minime video: HD, rezoluție 1366 x 768, 24 fps, 16:9.

Caracteristici minime audio: calitate 16 biți, frecvență 44.100 kHz.

6

Realizare de fotografii în cadrul primei etape a stagiului de practică din anul II de proiect

buc.

180

Fotografierea activităților desfășurate de către studenții practicanți sub îndrumarea tutorilor, în cadrul primei etape a stagiului de practică din anul II de proiect, în total 9 module de practică. Pentru fiecare modul va rezulta un set de minim 20 fotografii.

Caracteristici minime: rezoluție 1920 x 1080, 100 DPI, format JPG sau JPEG.

Fiecare fotografie va fi prelucrată și redimensionată la dimensiunea de 84 x 57 pixeli, pentru publicare pe site web.

7

Înregistrare de tip audio-video a celei de-a 2-a etape a stagiului de practică din anul II de proiect

oră

30

Filmarea activităților desfășurate de către studenții practicanți sub îndrumarea tutorilor, în cadrul celei de-a 2-a etape a stagiului de practică din anul II de proiect, în total 10 grupe a câte 7 studenți fiecare. Pentru fiecare grupă va rezulta material filmat brut de minim 3 ore.

Caracteristici minime video: HD, rezoluție 1366 x 768, 24 fps, 16:9.

Caracteristici minime audio: calitate 16 biți, frecvență 44.100 kHz.

8

Realizare de fotografii în cadrul celei de-a 2-a etape a stagiului de practică din anul II de proiect

buc.

100

Fotografierea activităților desfășurate de către studenții practicanți sub îndrumarea tutorilor, în cadrul celei de-a 2-a etape a stagiului de practică din anul II de proiect, în total 10 grupe de studenți. Pentru fiecare grupă va rezulta un set de minim 10 fotografii.

Caracteristici minime: rezoluție 1920 x 1080, 100 DPI, format JPG sau JPEG.

Fiecare fotografie va fi prelucrată și redimensionată la dimensiunea de 84 x 57 pixeli, pentru publicare pe site web.

Editare materiale multimedia

9

Realizarea de DVD conținând 90 de minute de material multimedia, pentru prima etapă a stagiului de practică din anul I de proiect

 

buc.

3

Presupune realizarea conceptului grafic, prelucrarea și montarea materialelor filmate și fotografiate, inserarea de text și fundal sonor, pentru obținerea unui material multimedia finit cu o durată de  90 de minute. Acesta va fi înregistrat pe un DVD matriță, la o rezoluție de 720 x 576, 24 fps, 16:9. Fiecare film va fi predat și în format mpeg-2, rezoluție HD, 1366 x 768, 24 fps.

Materialele trebuie să fie accesibile pe un calculator cu o configurație minimă CPU 1,8 Ghz, 2 Gb RAM, placă video 256 Mb.

10

Realizarea de DVD conținând 120 de minute de material multimedia, pentru a 2-a etapă a stagiului de practică din anul I de proiect

buc.

1

Presupune realizarea conceptului grafic, prelucrarea și montarea materialelor filmate și fotografiate, inserarea de text și fundal sonor, pentru obținerea unui material multimedia finit cu o durată de  120 de minute. Acesta va fi înregistrat pe un DVD matriță, la o rezoluție de 720 x 576, 24 fps, 16:9. Fiecare film va fi predat și în format mpeg-2, rezoluție HD, 1366 x 768, 24 fps.

Materialele trebuie să fie accesibile pe un calculator cu o configurație minimă CPU 1,8 Ghz, 2 Gb RAM, placă video 256 Mb.

11

Realizarea de DVD conținând 90 de minute de material multimedia, pentru prima etapă a stagiului de practică din anul II de proiect

buc.

3

Presupune realizarea conceptului grafic, prelucrarea și montarea materialelor filmate și fotografiate, inserarea de text și fundal sonor, pentru obținerea unui material multimedia finit cu o durată de  90 de minute. Acesta va fi înregistrat pe un DVD matriță, la o rezoluție de 720 x 576, 24 fps, 16:9. Fiecare film va fi predat și în format mpeg-2, rezoluție HD, 1366 x 768, 24 fps.

Materialele trebuie să fie accesibile pe un calculator cu o configurație minimă CPU 1,8 Ghz, 2 Gb RAM, placă video 256 Mb.

12

Realizarea de DVD conținând 120 de minute de material multimedia, pentru a 2-a etapă a stagiului de practică din anul II de proiect

buc.

1

Presupune realizarea conceptului grafic, prelucrarea și montarea materialelor filmate și fotografiate, inserarea de text și fundal sonor, pentru obținerea unui material multimedia finit cu o durată de  120 de minute. Acesta va fi înregistrat pe un DVD matriță, la o rezoluție de 720 x 576, 24 fps, 16:9. Fiecare film va fi predat și în format mpeg-2, rezoluție HD, 1366 x 768, 24 fps.

Materialele trebuie să fie accesibile pe un calculator cu o configurație minimă CPU 1,8 Ghz, 2 Gb RAM, placă video 256 Mb.

 

Valoarea estimată a contractului este de 59.000 lei (echivalentul a 13.085,23 euro la cursul de 4,5089 lei / euro din data de 27.11.2012).

Criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut”, conform procedurilor de achiziţie şi a Documentaţiei pentru ofertanţi.

Ofertanţii interesaţi îşi pot depune ofertele de preţ până în data de 06.12.2012, orele 12:00, la sediul asociaţiei. Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine de aici.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin solicitare scrisă transmisă prin e-mail la adresa amphion2012@yahoo.com, sau la numărul de telefon 0743-958.128. Persoana de contact din partea Asociaţiei Culturale Amphion este dl. Şandor Vlad, în calitate de Expert economist în management.

Proiectul „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni !, Axa prioritară nr. 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

 

 

Data: 29.11.2012        

                                                 

Reprezentant legal

Gorea Brînduşa Camelia

Preşedinte fondator