Practica interdisciplinara

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716

Valoarea proiectului: 2.224.345 leiValoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei

 

Nr. 843P / 23 iulie 2014

 

 

Comunicat de presă de finalizare a proiectului

„Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”

 

Asociația Culturală Amphion din Tîrgu Mureș anunță finalizarea proiectului „Practica interdisciplinară – o şansă petru viitorul tău”, ID nr. POSDRU/109/2.1/G/82716, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Proiectul se derulează în perioada 1 martie 2012 – 31 iulie 2014 și a avut o valoare totală eligibilă de 2.224.345 lei, din care 2.043.514 lei este valoarea finanțării nerambursabile.

Obiectivul general al proiectului a fost organizarea a două stagii de practică, în anii universitari 2012-2013 și 2013-2014, pentru 140 de studenți mureșeni, proveniți de la 3 specializări diferite: „Comunicare și relații publice”, „Drept” şi „Teatrologie”. Pentru a valorifica optim cunoştinţele teoretice specifice specializării pe care o studiază, dar și pentru a obţine experienţă interdisciplinară, studenţii practicanţi din grupul ţintă au parcurs 2 etape ale stagiului de practică: în etapa I - câte 3 module specifice specializării lor, iar în etapa a II-a s-au reunit în pregătirea unor ONG-uri virtuale, care au avut în componenţă studenţi de la fiecare specializare diferită.

Activitățile proiectului au cuprins și acordarea de consiliere vocațională și orientare în carieră tuturor celor 140 de studenți din grupul țintă, vizite de studiu la potențiali angajatori locali și, sub formă de premii pentru studenții meritorii, vizite de studiu la potențiali angajatori din Uniunea Europeană.

Printre rezultatele implementării proiectului se numără: 140 de studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă, 140 de studenți beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră, 300 de ore de pregătire practică realizate în cadrul a 20 de module practice, 12 parteneriate încheiate cu potențiali angajatori locali pentru realizarea unor vizite de studiu, 6 parteneriate încheiate cu potențiali angajatori din Uniunea Europeană, 10 Îndrumare de practică, câte unul pentru fiecare modul practic derulat în fiecare an de implementare a proiectului, 4 cărți editate, multiplicate și distribuite, două în limba română și două în limba engleză, 11 DVD-uri multimedia multiplicate și distribuite, 2 ateliere de diseminare și 2 dezbateri publice organizate, 4 spoturi video și 4 spoturi audio realizate și difuzate, peste 40 de comunicate, informări de presă, articole și știri publicate în presa scrisă, audio-vizuală și în mediul online.

                Cel mai important rezultat al proiectului este, considerăm noi, experiența practică dobândită de acești 140 de studenți, experiență care va fi temelia integrării lor pe piața muncii, în cariera pe care și-au ales-o.

 

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare despre proiect puteţi obţine de la:

Mugurel GOREA – Specialist în relaţii publice, tel. 0745-394.449, e-mail: amphion2012@yahoo.com.

Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro