Practica interdisciplinara

INFORMARE DE PRESA 30 IUNIE 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716

Valoarea proiectului: 2.224.345 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei

 

 

Nr. 803P / 30.06.2014

 

 

Informare de presă

 

 

Şase studenţi de la 3 universităţi mureşene au beneficiat în aceste zile de o excursie gratuită în capitala Austriei, Viena. Studenţii fac parte din grupa câştigătoare a concursului „ONG virtual”, derulat în a doua etapă a celui de-al doilea stagiu de practică la Asociaţia Culturală Amphion, în cadrul proiectului „Practica interdiscipliară – o şansă pentru viitorul tău”. Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, „Investeşte în Oameni!”, ID proiect: POSDRU/109/2.1/G/82716.

 

În cadrul acestui proiect, Asociaţia Culturală Amphion a organizat, în data de 11 mai 2014, a doua ediţie a concursului „ONG virtual”, la care au putut participa toţi cei 70 de studenţi practicanţi din grupul ţintă al anului II de implementare a proiectului, în scopul exersării şi valorificării competenţelor practice cuprinse în programa analitică / fişa disciplinei „Practică de specialitate” şi dobândite de studenţi pe parcursul celor 60 de ore de pregătire practică. Totodată, acest concurs a urmărit promovarea excelenţei profesionale interdisciplinare şi încurajarea studenţilor în a face pasul de la şcoală la viaţa profesională activă, eventual în cadrul propriului lor ONG. Premiul pentru grupa câştigătoare a constat în această excursie la Viena, unde studenţii au avut întâlniri cu potenţiali angajatori relevanţi pentru domeniilor lor de specializare.

 

Excursia a avut loc în perioada 23 – 27 iunie 2014 şi a avut ca destinaţie potenţiali angajatori din Viena, Republica Austria. Studenţii au putut observa modul de desfăşurare a activităţii practice a 3 parteneri vienezi ai Asociaţiei Culturale Amphion, respectiv:

 

·                The World of NGOs, organizaţie care se implică în informarea şi conectarea organizaţiilor din societatea civilă austriacă, organizatii neguvernamentale, non-profit, de voluntariat, şi care sprijină activ dezvoltarea societăţii civile şi probleme ce ţin de integrarea Europeană, prin media, publicaţii proiecte şi evenimente, multe dintre ele derulate în celebrul şi extrem de generosul spaţiu al WUK Vienna.

 

·                Impact Hub Vienna, un ecosistem unic de resurse, inspiraţie şi oportunităţi de colaborare, care susţine dezvoltarea unei lumi mai sustenabile şi care este compus din afaceri sociale care adresează provocări atât la nivel local, cât şi global. Membrii Impact Hub Viena sunt antreprenori, investitori sociali, freelanceri, susţinători, artişti, consultanţi, formatori şi multi alţii. Impact HUB este o reţea internaţională cu peste 60 de locaţii pe întregul Glob.

 

·                Centrul Internaţional ONU din Viena, cunoscut vienezilor ca ONU City, unul dintre cele patru sedii ale Natiunilor Unite, pe lânga New York, Geneva si Nairobi, cu peste 4000 de angajaţi din peste 110 ţări şi cu numeroase oportunităţi de internship şi angajare pentru tineri absolvenţi din întreaga lume.

 

Pe lângă preţioasele experienţe profesionale dobândite prin vizitele de studiu, studenţii participanţi la excursia din capitala austriacă au avut ocazia să exploreze comorile culturale ale Vienei, de la catedrale, castele şi muzee, până la case memoriale, vestigii arheologice şi expoziţii interactive.

 

Testimoniale:

Un mare avantaj pe care mi l-a oferit Asociaţia Amphion este posibilitatea de a observa modul în care se desfăşoară activitatea practică a unor instituţii şi organizaţii vieneze. Sunt foarte entuziasmată că am câştigat această excursie şi că am avut posibilitatea de a vizita Viena şi de a-mi cunoaşte mai bine echipa. Consider că este o experienţă în plus şi vizitele de studiu cu siguranţă mă vor ajuta pe viitor să am o viziune mai clară asupra unui loc de muncă. Apreciez foarte mult implicarea membrilor Amphion care ne-au ghidat şi ajutat mereu

(Socol Cosmina Nicoleta – Comunicare şi Relaţii Publice, anul II)

Mi-au plăcut foarte mult vizitele de studii, din punct de vedere profesional, în sensul în care mi se pare că oferă medii de lucru potrivite în raport cu aşteptările mele. [...] Am descoperit o formă originală de a lucra, într-un spaţiu lejer, căruia zilnic i se aduc modificări şi care îi inspiră pe cei ce lucrează aici, oferindu-le şansa de a fi mai creativi, mai originali în realizarea diferitelor proiecte.

 (Aldea Diana Alina – Comunicare şi Relaţii Publice, anul II)

Am aflat foarte multe lucruri noi despre organizaţiile non-guvernamentale în general. Am vorbit despre proiectul nostru şi am primit un feedback de la cei mai experimentaţi. [...] Am aflat că la pornirea unui proiect nou, al unei organizaţii, este foarte important să venim cu ceva inovativ şi deopotrivă, cât de importantă este comunicarea cu alte instituţii. [...] Am învăţat cum să fim deschişi la nou şi cum să avem o abordare nouă, diferită de clasicul loc de muncă, cum se poate să fii mult mai productiv.

(Moldovan Renata Dalma – Comunicare şi Relaţii Publice, anul II)

Am dobândit experienţe profesionale interesante, precum cunoaşterea cu exactitate a aplicării pentru aprobare a unor proiecte cu finanţare europeană, cunoaşterea modului de înfiinţare şi funcţionare a unui ONG în Austria, cunoaşterea modului de funcţionare al unui HUB, cunoaşterea istoriei formării ONU şi a celor 4 locaţii ONU.

(Moldovan Ciprian Ioan – Drept, anul IV)

Cele mai importante experienţe profesionale pe care le-am dobândit prin vizitele de studiu la Viena constau în sesizarea importanţei fiecărui membru într-un ONG şi o altă abordare a comunicării într-un grup. Am observat seriozitatea partenerilor vienezi în legătură cu munca pe care o practică şi nivelul de experienţă total diferit.

(Feier Adrian Florin – Drept, anul IV)

Am constatat că experienţele comune ale unor oameni pot duce construirea şi consolidarea unei organizaţii, obţinându-se rezultate notabile. Am dobândit experienţe profesionale noi, precum date despre modul în care se organizează o organizaţie nonguvernamentală, modul în care obţin şi folosesc fondurile, dialogul cu alte ONG-uri şi cu instituţiile de stat, esenţial pentru dezvoltare. Conceptul de HUB este extrem de ofertant în primul rând pentru tineri cu idei. Date interesante despre activităţile ONU din Viena şi despre modul în care se desfăşoară ele. Excursia a fost bine structurată din punct de vedere organizatoric, atât în privinţa obţinerii unor informaţii strict legate de practica studeneţească, cât şi datorită oportunităţilor de vizitare a oraşului.

(Oltean Daniel Nicolae, Teatrologie, anul II)

 

GALERIE FOTOMugurel Gorea,

Specialist în relaţii publice, Asociaţia Culturală Amphion

 

30.06.2014