Practica interdisciplinara

Eveniment diseminare și dezbatere publică - 22 mai 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Denumirea proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” POSDRU/109/2.1/G/82716
Valoarea proiectului: 2.224.345 lei. Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei

  
  Asociația Culturală Amphion din Tîrgu Mureș a organizat în 22 mai 2014 un Atelier de diseminare a rezultatelor obținute de 70 de studenți practicanți în cadrul celui de-al doilea stagiu de practică organizat în cadrul proiectului „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, la care au participat peste 50 de persoane – personalități ale vieții publice, studenți, reprezentanți ai mediului academic, oameni de afaceri și jurnaliști. În cadrul Atelierului, participanții au putut viziona un material video care surprinde cele mai sugestive momente ale stagiului practic de 60 de ore parcurs de studenții de la specializările „Teatrologie”, „Comunicare și relații publice” și „Drept”.

  În etapa a 2-a a stagiului de practică, cei 70 de studenți din grupul țintă al anului II de implementare a proiectului au format 10 grupe interdisciplinare, în cadrul cărora au demonstrat că au deprins nu numai competențele profesionale necesare pentru viitoarea lor carieră, ci și abilitățile de comunicare, creativitate și lucru în echipă indispensabile în viața profesională.

  În cadrul evenimentului de diseminare au fost prezentate și cele 10 ONG-uri virtuale create de studenții practicanți în stagiul II de practică, sub îndrumarea a 10 tutori de un înalt profesionalism și cu o vastă experiență.  

  Atelierul de diseminare a fost urmat de o dezbatere publică cu tema „Rolul practicii studențești în tranziția de la școală la viața activă”, moderată de doamna Cora Muntean, jurnalist cu vastă experiență, bine-cunoscută mureșenilor pentru implicarea sa activă în viața comunității. Studenții, potențialii angajatori și reprezentanții universităților au discutat aprins despre practica studențească și importanța sa petru formarea unor adevărați tineri profesioniști, au analizat obstacolele de care se lovesc studenții în pregătirea practică și au propus soluții care să faciliteze tranziția tinerilor de pe băncile facultății la un loc de muncă potrivit calificării lor.
  

 Asociația Culturală Amphion mulțumește tuturor participanților la evenimentul de diseminare din 22 mai 2014 și așteaptă în continuare sugestii pentru îmbunătățirea stagiilor de practică interdisciplinară.
Mugurel GOREA, Specialist în relații publice

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare despre proiect puteţi obţine de la:
Mugurel Gorea – Specialist în relaţii publice, tel. 0729-988.806, e-mail: amphion2012@yahoo.com.
Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.