Practica interdisciplinara

Îndrumar - ONG virtual

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716
Valoarea proiectului: 2.224.345 lei
Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei
 
Asociatia Culturala Amphion publica Indrumarul de practica interdisciplinara pentru modulul ONG virtual. Indrumarul a fost elaborate in cadrul proiectului POSDRU Practica interdisciplinara - o sansa pentru viitorul tau.

10. web Indrumar ONG virtual

18 iunie 2014