Practica interdisciplinara

Îndrumare de practică pentru specializarea Drept

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716
Valoarea proiectului: 2.224.345 lei
Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei
 
Asociatia Culturala Amphion publica Indrumarele de practica pentru cele 3 module de pregatire practica la specializarea Drept. Indrumarele sunt elaborate in cadrul proiectului POSDRU Practica interdisciplinara - o sansa pentru viitorul tau.

7. web Indrumar Infiintare ONG
8. web Indrumar Protectia juridica a DPI
9. web Indrumar Lobby si advocacy

 

18 iunie 2014