Practica interdisciplinara

lndrumare de practica pentru specializarea Comunicare si relatii publice

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716

Valoarea proiectului: 2.224.345 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei

 

 

Asociatia Culturala Amphion publica Indrumarele de practica pentru cele 3 module de pregatire practica la specializarea Comunicare si relatii publice. Indrumarele sunt elaborate in cadrul proiectului POSDRU Practica interdisciplinara - o sansa pentru viitorul tau.

 

4. web Indrumar Redactarea materialelor de comunicare
5. web Indrumar Editare carte
6. web Indrumar Concepere text stiintific

 

17 iunie 2014