Practica interdisciplinara

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Denumirea proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” POSDRU/109/2.1/G/82716
Valoarea proiectului: 2.224.345 lei.
Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei
                                    
Nr. 7525 P din 22.05.2014


COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Culturală Amphion anunţă finalizarea celui de-al doilea stagiu de practică interdisciplinară din cadrul proiectului „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, implementat în parteneriat cu Asociaţia „Divers”.
Obiectivul general al proiectului este organizarea, pe parcursul a doi ani consecutivi, a două stagii de practică profesională, pentru câte 70 de studenţi / an, de la trei universităţi mureşene: Universitatea de Arte din Tîrgu Mureş, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş şi Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
În cadrul proiectului, în perioada decembrie 2013 – mai 2014, pe parcursul unui stagiu de 60 de ore de practică împărțite în două etape,  studenţii mureșeni au parcurs mai multe module de pregătire practică specifice specializării lor. Într-o primă etapă, studenţii şi masteranzii de la specializarea „Teatrologie” au parcurs modulele de Impresariat artistic, Organizare de evenimente şi Producţie multimedia, cei de la specializarea „Comunicare şi relaţii publice” și-au exersat competențele în Redactarea materialelor de comunicare, Editare carte şi Concepere text ştiinţific iar studenţii de la specializarea „Drept” au participat la ateliere de lucru pe domeniile: Înfiinţare şi funcţionare ONG, Protecţia juridică a dreptului de proprietate intelectuală şi Lobby şi Advocacy.
Într-o a doua etapă, în perioada 10-11 mai 2014, toți cei 70 de studenţi practicanţi s-au reunit pentru a forma 10 ONG-uri virtuale (fiecare format din un student de la „Teatrologie”, trei studenţi de la „Comunicare şi relaţii publice” şi trei studenţi de la „Drept”), în care au exersat activitatea reală a unei organizaţii non-guvernamentale. Fiecare grupă a lucrat sub îndrumarea unui tutore cu vastă experienţă, astfel încât studenţii au avut ocazia să îşi pună în valoare atât cunoştinţele teoretice dobândite pe băncile facultăţii, cât şi experienţa practică deja acumulată în prima etapă a stagiului de practică. Proveniţi de la 3 universităţi şi specializări diferite, studenții practicanți și-au testat abilitățile de muncă și comunicare în echipă, fiind puși în fața unei situații identice cu cea din viața profesională reală, de a colabora cu colegi puțin sau deloc cunoscuți, pentru atingerea unor obiective comune. Nu în ultimul rând, studenții au avut posibilitatea să își clarifice viitoarele opțiuni de carieră, descoperindu-și talentele, abilitățile și vocația.
La finalul celei de-a doua etape a stagiului de practică, cei 70 de studenți și-au prezentat rezultatele muncii în faţa colegilor și a tutorilor, dar şi a unui juriu de concurs, format din: doamna Dana Ardelean - redactor Radio România Tîrgu Mureş, doamna Mirela Popa – evaluator de proiecte și manager de proiect la Aquaserv Tîrgu Mureș, domnul Ciprian Sabău - manager de responsabilitate socială la JCI Mureș și reprezentant al patronatului IMM Mureș,  domnul conf. univ. dr.  Beke Istvan - profesor la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, preşedinte al Asociaţiei „Harmonia Cordis” din Târgu-Mureş și dl. Victor Cernea – fost student practicant în cadrul primului stagiu de practică, beneficiar al proiectului în anul 2013.
Membrii juriului au avut  sarcina dificilă de a decide care dintre cele 10 grupe care și-au prezentat ONG-ul virtual este cea câştigătoare. Criteriile de jurizare au constat în: (1) Conţinutul şi aspectul materialelor realizate de „ONG-ul virtual”; (2) Impactul prezentării „ONG-ului virtual”; (3) Utilitatea socială şi şansele de reuşită în viaţa reală ale „ONG-ului virtual” realizat de fiecare grupă; (4) Ingeniozitatea şi originalitatea proiectului cultural propus de fiecare „ONG virtual”.
Cei 7 studenţi din grupa câștigătoare vor beneficia în luna iunie a acestui an de o excursie la un potenţial angajator de pe teritoriul Uniunii Europene.
În prezent, există în România mulţi tineri absolvenţi care nu sunt pregătiţi sau nu au experienţa necesară pentru a se integra pe piaţa muncii. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt în domeniul artei, dreptului şi filologiei, domenii unde factori diferiți au dus la reducerea numărului de locuri de muncă pentru absolvenţi. Studenţii se confruntă frecvent cu diverse probleme, de la perioada de practică scurtă sau chiar inexistentă pe durata derulării studiilor universitare, până la lipsa locurilor de muncă. Prin implementarea proiectului şi, implicit, prin realizarea acestor stagii de practică intredisciplinară, cei 140 de studenţi ce formează grupul ţintă al proiectului vor fi pregătiţi şi specializaţi din punct de vedere profesional pentru integrarea în câmpul muncii.

Mugurel Gorea,
Specialist în relaţii publice, Asociaţia Culturală Amphion

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare despre proiect puteţi obţine de la:
Mugurel GOREA – Specialist în relaţii publice, tel. 0729-988.806, e-mail: amphion2012@yahoo.com.
Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.