Practica interdisciplinara

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716

Valoarea proiectului: 2.224.345 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei

 

                                                                                            Nr. 699P din 09.05.2014

 

Informare de presă

 

Asociaţia Culturală Amphion desfășoară sâmbătă, 10 mai 2014, și duminică, 11 mai 2014,  etapa a II-a a celui de-al doilea stagiu de practică în cadrul proiectului „Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, implementat în parteneriat cu Asociaţia „Divers”.

 

Astfel, 70 de studenţi mureșeni, proveniţi de la 3 universităţi şi specializări diferite, vor forma, prin tragere la sorți, 10 grupe interdisciplinare și vor lucra împreună pentru a inventa și organiza un ONG. Deși provin din medii universitare diferite (majoritatea nu se cunosc între ei), studenții vor trebui să își pună la dispoziția grupei din care fac parte competențele specifice (exersate la Amphion în module anterioare de practică) deoarece, în cadrul ONG-ului pe care îl vor iniția, vor trebui să conceapă, organizeze și prezinte un eveniment semnificativ pentru comunitate.

 

Grupele au în componență câte un student de la „Teatrologie”, trei studenţi de la „Comunicare şi relaţii publice” de la Universitatea „Petru Maior” şi trei studenţi de la „Drept” de la Universitatea „Dimitrie Cantemir”). Fiecare grupă va lucra sub îndrumarea unui tutore cu vastă experienţă în activitatea ONG, astfel încât studenţii vor avea ocazia să îşi pună în valoare atât cunoştinţele teoretice dobândite pe băncile facultăţii, cât şi experienţa practică deja acumulată în prima etapă a stagiului de practică.

 

Cele 10 grupe de studenţi îşi vor prezenta propriul „ONG” în faţa colegilor, a tutorilor şi a juriului de concurs. Duminică, membrii juriului vor avea sarcina de a decide care dintre grupe este cea câştigătoare iar cei 7 studenţi care o compun vor beneficia de o excursie de 5 zile la un potențial angajator de pe teritoriul Uniunii Europene.

 

Obiectivul general al proiectului POSDRU derulat de Amphion este organizarea, pe parcursul a doi ani consecutivi, a două stagii de practică profesională, pentru câte 70 de studenţi / an, de la trei Universităţi mureşene: Universitatea de Arte din Tîrgu Mureş, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş şi Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş. Prin implementarea proiectului şi, implicit, prin realizarea acestui stagiu de practică intredisciplinară, cei 140 de studenţi ce formează grupul ţintă considerăm că vor fi mai pregătiţi şi mai specializaţi din punct de vedere profesional pentru integrarea în câmpul muncii.

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare despre proiect puteţi obţine de la:

Mugurel GOREA – Specialist în relaţii publice, tel. 0729-988.806, e-mail: amphion2012@yahoo.com.

Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro

 

Mugurel Gorea,

Specialist în relaţii publice, Asociaţia Culturală Amphion