Practica interdisciplinara

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716

Valoarea proiectului: 2.224.345 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei

 

22.04.2014

 

 

Viitori specialiști în comunicare, în vizite de studiu

 

Treizeci de studenți de la Universitatrea „Petru Maior”, practicanți la Asociaţia Culturală Amphion în cadrul proiectului „Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, au efectuat două vizite de studiu de câte 4 ore la două instituții private din Tîrgu Mureș.

 

Studenților – viitori comunicatori - li s-au prezentat unele dintre cele mai noi tehnici de editare și printare, dar și metode tradiționale de tipărire pe tipar offset. Ei au vizitat tipografia Eclipsa din Tîrgu Mureș și editura Media Image, unde au putut afla pașii realizării (de la idee la la execuție) materialelor de comunicare pe print (afișe, flyere, broșuri, pliante, cărți).

 

Proiectul „Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” este implementat de Asociaţia Culturală Amphion din Tîrgu Mureș, în parteneriat cu Asociaţia „Divers” - proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID proiect: 109/2.1/G/82716.

 

Obiectivul general al proiectului este organizarea, pe parcursul a doi ani consecutivi, a două stagii de practică profesională, pentru câte 70 de studenţi / an, de la trei Universităţi mureşene: Universitatea de Arte din Tîrgu Mureş, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş şi Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.

 

 

Mugurel Gorea,

Specialist în relaţii publice, Asociaţia Culturală Amphion

 

 

 

 

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare puteţi obţine de la:

Mugurel GOREA - Responsabil comunicare proiect, tel. 0729-988.806, e-mail: mugurgorea@gmail.com

Angela SĂPLĂCAN - Asistent manager, 0747-773299, e-mail: amphion2012@yahoo.com, office@amph.ro

Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.

 

22.04.2014