Practica interdisciplinara

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716

Valoarea proiectului: 2.224.345 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei

 

 

Module de practică finalizate de viitorii teatrologi

 

Asociaţia Culturală Amphion anunţă finalizarea de către studenții și masteranzii de la Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș a primului stagiu de practică interdisciplinară din cadrul celui de-al doilea an al proiectului „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, implementat în parteneriat cu Asociaţia „Divers”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID proiect: 109/2.1/G/82716.

Obiectivul general al proiectului este organizarea, pe parcursul a doi ani consecutivi, a două stagii de practică profesională, pentru câte 70 de studenţi / an, de la trei Universităţi mureşene: Universitatea de Arte din Tîrgu Mureş, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş şi Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.

Din cei 70 de studenți, 10 sunt viitori teatrologi de la Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș, ei finalizând deja cele 3 module (impresariat artistic, producție multimedia, organizare de evenimente) din prima etapă a stagiului de practică.

Deși proveniţi de la 3 universităţi şi specializări diferite, toți cei 70 de studenți vor lucra împreună, în etapa a doua a stagiului de practică, pentru a forma 10 ONG-uri virtuale în care vor exersa activitatea reală a unei organizaţii non-guvernamentale. Fiecare grupă (formată dintr-un student de la „Teatrologie”, trei studenţi de la „Comunicare şi relaţii publice” şi trei studenţi de la „Drept”) va lucra sub îndrumarea unui tutore cu vastă experienţă, astfel încât vor avea ocazia de a-şi pune în valoare atât cunoştinţele teoretice dobândite pe băncile facultăţii, cât şi experienţa practică deja acumulată în prima etapă a stagiului de practică. Totodată, studenții practicanți vor putea să își auto-testeze abilitățile de muncă și comunicare în echipă, fiind puși în fața unei situații identice cu cea din viața profesională reală, de a colabora cu colegi puțin sau deloc cunoscuți, pentru atingerea unor obiective comune.

 

Mugurel Gorea,

Specialist în relaţii publice, Asociaţia Culturală Amphion

 

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare puteţi obţine de la:

Mugurel GOREA - Responsabil comunicare proiect, tel. 0729-988.806, e-mail: mugurgorea@gmail.com

Angela SĂPLĂCAN - Asistent manager, 0747-773299, e-mail: amphion2012@yahoo.com, office@amph.ro

Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.

 

24.02.2014