Practica interdisciplinara

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Denumirea proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716

Valoarea proiectului: 2.224.345 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei

 

Nr. 488 P din 28.11.2013

 

Comunicat de presă

 

Asociaţia Culturală Amphion anunţă demararea, în luna decembrie, a primelor module de practică în cadrul celui de-al doilea an al proiectului „Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, implementat în parteneriat cu Asociaţia „Divers”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID proiect: 109/2.1/G/82716.

 

Obiectivul general al proiectului este organizarea, pe parcursul a doi ani consecutivi, a două stagii de practică profesională, pentru câte 70 de studenţi / an, de la trei Universităţi mureşene: Universitatea de Arte din Tîrgu Mureş, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş şi Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.

 

Astfel, în perioada decembrie 2013 – mai 2013, pe parcursul a 60 de ore de practică derulate în două etape, studenţii practicanți vor parcurge diferite module de pregătire practică specifice specializării lor. Într-o prima etapă, ei își vor exersa competențele specifice în cadrul modulelor: Impresariat artistic, Organizare de evenimente, Producţie multimedia, Redactarea materialelor de comunicare, Editare carte, Concepere text ştiinţific, Înfiinţare şi funcţionare ONG, Protecţia juridică a dreptului de proprietate intelectuală şi Lobby şi advocacy.

 

În etapa a doua, deși proveniţi de la 3 universităţi şi specializări diferite, studenții practicanți vor lucra împreună, pentru a forma 10 ONG-uri virtuale în care vor exersa activitatea reală a unei organizaţii non-guvernamentale. Fiecare grupă (formată dintr-un student de la „Teatrologie”, trei studenţi de la „Comunicare şi relaţii publice” şi trei studenţi de la „Drept”) va lucra sub îndrumarea unui tutore cu experienţă, studenţii având, astfel, ocazia de a-şi valorifica atât cunoştinţele teoretice dobândite pe băncile facultăţii, cât şi experienţa practică deja acumulată în prima etapă a stagiului de practică. Totodată, studenții vor putea să își auto-testeze abilitățile de muncă și comunicare în echipă, fiind puși în situații similare celor din viața profesională reală. Nu în ultimul rând, studenții vor avea și posibilitatea de a-și clarifica viitoarele opțiuni de carieră, descoperindu-și abilitățile și vocația.

 

Prin implementarea proiectului „Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” şi, implicit, prin finalizarea cu succes a acestui stagiu de practică intredisciplinară, cei 140 de studenţi ce formează grupul ţintă al proiectului considerăm că vor fi pregătiţi şi specializaţi din punct de vedere profesional pentru integrarea pe piața muncii.

 

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare despre proiect puteţi obţine de la:

Mugurel GOREA – Specialist în relaţii publice, tel. 0729-988.805, e-mail: amphion2012@yahoo.com.

Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.

29.11.2013