Practica interdisciplinara

ASOCIAŢIA CULTURALĂ „AMPHION” ORGANIZEAZĂ EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ în cadrul Proiectului POSDRU/109/2.1./G/82716

„Practica interdisciplinară - o şansă pentru viitorul tău”

21.10.2013

Obiectivul proiectului este organizarea pe parcursul a 2 ani consecutivi a două stagii de practică profesională pentru 140 de studenţi/ masteranzi de la Facultăţile de Arte (specializarea „Teatrologie”), Drept (specializarea „Drept”) şi Litere (specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice”).

 

Stagiul de practică desfăşurat pe parcursul anului universitar 2013-2014 cuprinde două etape:

A) Prima etapă a stagiului presupune organizarea şi desfăşurarea a câte trei module de practică distincte pentru fiecare categorie de studenţi/ masteranzi, si anume:

1. Module de practică pentru studenţii/ masteranzii Facultăţii de Arte, specializarea Teatrologie:

            a. Impresariat artistic

            b. Producţie multimedia

            c. Organizare de evenimente

2. Module de practică pentru studenţii/ masteranzii Facultăţii de Drept, specializarea Drept:

            a. Protecţia juridică a dreptului de proprietate intelectuală

            b. Lobby şi advocacy

            c. Înfiinţare şi funcţionare ONG

3. Module de practică pentru studenţii/ masteranzii Facultăţii de Litere, specializarea Comunicare si Relaţii Publice:

            a. Concepere text ştiinţific

            b. Redactarea materialelor de comunicare

            c. Editare carte

Pe parcursul derulării primei etape a stagiului de practică, studenţii/ masteranzii vor avea ocazia să colaboreze cu cei mai buni tutori din domeniul teatrologiei, dreptului şi filologiei din România, având astfel ocazia să cunoască îndeaproape oameni cu experienţă în specializarea studiată şi să lucreze împreună pentru pregătirea celei de-a doua etape a stagiului de practică.

 

B) A doua etapă a stagiului de practică presupune constituirea a 10 grupe de lucru formate din studenţi/ masteranzi  reuniţi de la fiecare specializare, respectiv teatrologie, drept şi filologie. În cadrul acestei etape, fiecare participant va trebui să uzeze de cunoştinţele dobândite în cadrul primei etape de practica (coroborate cu cunoştinţele dobândite în cadrul cursurilor universitare la specializarea respectivă), în vederea realizării unui "ONG" virtual.

 

Se va desemna un singur „ONG” câştigător dintre cele 10 grupe. Studenţii din cadrul respectivei grupe câştigătoare vor participa la o vizită de studiu la potenţiali angajatori din Uniunea Europeană sub formă de premiu, pentru 5 zile (vizita va avea loc, cel mai probabil, la Bruxelles).

 

Condiţii pentru selectarea grupului ţintă

Condiţia 1: Studenţii/ masteranzii care urmează să fie selectaţi trebuie să fie înmatriculaţi la una dintre următoarele universităţi:

·        Universitatea de Arte din Târgu-Mureş (specializarea „Teatrologie”),

·        Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş (specializarea „Drept”),

·        Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş (specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice”.

            Condiţia 2: Dintre studenţii/ masteranzii înmatriculaţi la universităţile prezentate mai sus, pot fi selectaţi doar studenţii/ masteranzii din anii universitari pentru care se prevede în planul de învăţământ al universităţii efectuarea obligatorie a practicii.

Condiţia 3: Studenţii/ masteranzii eligibili care urmează să fie selectaţi nu trebuie să aibă nicio activitate aducătoare de venit. Pot fi selectaţi studenţii/ masteranzii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că frecventează o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul si felul unităţii de învăţământ

 

Criterii de selecţie a grupului ţintă

Criteriul 1: Persoana se încadrează în grupul ţintă al proiectului, adică este student sau masterand al uneia dintre universităţile precizate mai sus;

Criteriul 2:  Persoana a prezentat, până la data stabilită de responsabilii de recrutarea, înscrierea şi selecţia grupului ţintă, toate documentele de înscriere, aferente grupului ţintă: 

-         Copie după cartea de identitate;

-         Copie după carnetul de student, vizat pentru anul în curs sau adeverinţă care atestă calitatea de student şi universitatea, facultatea, specializarea şi anul universitar.

Criteriul 3: Toate documentele de înscriere precizate mai sus sunt complete si corect completate.

Criteriul 4: În cazul în care numărul persoanelor care doresc să participe la practică în cadrul proiectului este mai mare de 70 (în total) pentru un stagiu, selecţia se va face în funcţie de media obţinută în anul anterior de studiu.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0747 773 299 sau pe adresa de e-mail amphion2012@yahoo.com.

21.10.2013