Practica interdisciplinara

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716

Valoarea proiectului: 2.224.345 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei

 

 

Anunţ de presă

 

 20.10.2013

 

Asociaţia Culturală Amphion anunţă demararea celui de-al doilea an al proiectului „Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, implementat în parteneriat cu Asociaţia „Divers”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID proiect: 109/2.1/G/82716.

 

 

Obiectivul general al proiectului este organizarea, pe parcursul a doi ani consecutivi, a două stagii de practică profesională, pentru câte 70 de studenţi / an, de la trei Universităţi mureşene: Universitatea de Arte din Tîrgu Mureş, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş şi Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.

 

În prezent, există în România mulţi tineri absolvenţi care nu sunt pregătiţi sau nu au experienţa necesară pentru a se integra pe piaţa muncii. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt în domeniul artei, dreptului şi filologiei, deoarece dezinteresul autorităţilor pentru acestea a dus la reducerea numărului de locuri de muncă pentru absolvenţi. Studenţii se confruntă frecvent cu diverse probleme, de la perioada de practică scurtă sau chiar inexistentă pe durata derulării studiilor universitare, până la lipsa locurilor de muncă.

Prin implementarea proiectului „Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” şi, implicit, prin finalizarea cu succes a acestui stagiu de practică intredisciplinară din cel de-al doilea an de proiect, cei 140 de studenţi ce formează grupul ţintă al proiectului vor fi pregătiţi şi specializaţi din punct de vedere profesional pentru integrarea în câmpul muncii.

 

În perioada decembrie 2013 – mai 2013, pe parcursul a 60 de ore de practică derulate în două etape, studenţii practicanți vor parcurge mai module de pregătire specifice specializării lor. Într-o prima etapă, ei își vor exersa competențele specifice în cadrul modulelor: Impresariat artistic, Organizare de evenimente şi Producţie multimedia (studenţii şi masteranzii de la specializarea „Teatrologie”), Redactarea materialelor de comunicare, Editare carte şi Concepere text ştiinţific (cei de la specializarea „Comunicare şi relaţii publice”), respectiv Înfiinţare şi funcţionare ONG, Protecţia juridică a dreptului de proprietate intelectuală şi Lobby şi advocacy (studenţii de la „Drept”).

 

Deși proveniţi de la 3 universităţi şi specializări diferite, studenții vor lucra împreună, în etapa a doua a stagiului de practică, pentru a forma 10 ONG-uri virtuale în care vor exersa activitatea reală a unei organizaţii non-guvernamentale.

Fiecare grupă (formată dintr-un student de la „Teatrologie”, trei studenţi de la „Comunicare şi relaţii publice” şi trei studenţi de la „Drept”) va lucra sub îndrumarea unui tutore cu vastă experienţă, astfel încât studenţii să aibă ocazia de a îşi pune în valoare atât cunoştinţele teoretice dobândite pe băncile facultăţii, cât şi experienţa practică deja acumulată în prima etapă a stagiului de practică. Totodată, studenții practicanți vor putea să își auto-testeze abilitățile de muncă și comunicare în echipă, fiind puși în fața unei situații identice cu cea din viața profesională reală, de a colabora cu colegi puțin sau deloc cunoscuți, pentru atingerea unor obiective comune. Nu în ultimul rând, studenții vor avea și posibilitatea de a-și clarifica viitoarele opțiuni de carieră, descoperindu-și talentele, abilitățile și vocația.

La sfârșitul celei de-a doua etape a stagiului de practică, cei 70 de studenți își vor prezenta rezultatele muncii în faţa colegilor și a tutorilor, dar şi a unui juriu de concurs ce va decide care dintre cele 10 grupe care și-au prezentat ONG-ul virtual este cea câştigătoare. Criteriile de jurizare vor consta în: (1) Conţinutul şi aspectul materialelor realizate de „ONG-ul virtual”; (2) Impactul prezentării „ONG-ului virtual”; (3) Utilitatea socială şi şansele de reuşită în viaţa reală ale „ONG-ului virtual” realizat de fiecare grupă; (4) Ingeniozitatea şi originalitatea proiectului propus de fiecare „ONG virtual”.

Cei 7 studenţi din grupa câștigătoare vor beneficia de o excursie la un potenţial angajator de pe teritoriul Uniunii Europene iar toți cei 70 de studenți participanți vor primi, la finalizarea stagiului, câte o subvenție de 1.100 de lei.

 

Mugurel Gorea,

Specialist în relaţii publice, Asociaţia Culturală Amphion

20.10.2013