Practica interdisciplinara

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716

Denumire contract : ”Echipamente TIC”

 

Anunţ de lansare procedură de achiziţie ”Echipamente TIC”

 

Asociaţia Culturală Amphion, cu sediul în Târgu Mureş str. Artei, nr. 7, ap. 3, cod poştal: 540056, jud. Mureş, în calitate de beneficiar al proiectului „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, organizează procedura de achiziţie, în conformitate cu Ordinul nr. 1050/29.10.2012, privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă, pentru achiziţionarea de echipamente TIC, coduri CPV 30120000-6 - Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset, 30213100-6 - Computere portabile, 32333200-8- Camere video, 38651000-3 - Aparate de fotografiat, 38652120-7- Videoproiectoare, 38653400-1 - Ecrane pentru proiecţii, 32342450-1 – Aparate de înregistrare vocală, 48317000-3 - Pachete software pentru editare de text, 48322000-1 - Pachete software pentru grafică.

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Echipamente TIC, după cum urmează : Laptop-uri - 10 buc., Aparat foto – 1 buc., Videoproiectoare – 2 buc., Ecran proiecţie 147 (L) x 109 (h) cm – 1 buc., Ecran proiecţie 195 (L) x 145 (h) cm – 1 buc., Cameră video Full HD cu accesorii, 3 senzori CMOS 1/3 inch cu stabilizator optic activ, tip înregistrare: Solid State pe două carduri – 1 buc., Cameră video - cu 1 senzor CMOS 1/13", tip inregistrare: memorie internă, memory card, capacitate HDD (Gb): min. 32, formate suportate: AVCHD/Mp4 - 1 buc., Reportofoane – 2 buc., Multifuncţională cu capsator/stivuitor cu 3 compartimente - 1 buc., Windows 8 – 10 buc., Microsoft Office 2010 – 10 buc., Corel Draw Graphics Suite X6 – 1 buc., Adobe Creative Suite 6 Production Premium – 1 buc., Antivirus – 10 buc. Locul de livrare al echipamentelor – sediul asociaţiei.

Tip şi durată contract: Contract de furnizare cu o durată de 1 lună.

Valoarea estimată a contractului: 120.000,00 lei fără TVA.

Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 28.03.2013, ora 10:00.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 28.03.2013, ora 11:00.

Adresa la care se transmit ofertele: str. Artei, nr. 7, ap. 3, Târgu Mureş, cod poştal: 540056, jud. Mureş.

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia se obţine prin solicitare scrisă transmisă prin fax la nr. 0365/443.473 sau e-mail amphion2012@yahoo.com, sau se ridică de la sediul asociaţiei.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: 4,3975 lei/euro din 14.03.2013.

Pentru informatii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Asociaţiei, str. Artei, nr. 7, ap. 3, cod poştal 540056, Târgu-Mureş, judeţul Mureş, fax: 0365/443.473, e-mail amphion2012@yahoo.com sau la număr de telefon 0743-958.128. Persoana de contact din partea Asociaţiei Culturale Amphion este dl. Şandor Vlad, în calitate de Expert economist în management.

Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.

 

21.03.2013