Practica interdisciplinara

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”

 

Nr. 104P/29.11.2012

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

LA LICITAŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI

„Servicii de restaurant şi de servire a mâncării în municipiul Tîrgu Mureş”

 

Asociaţia Culturală Amphion, cu sediul în localitatea Târgu-Mureş, str. Artei, nr. 7, ap. 3, cod poştal: 540056, judeţul Mureş, cod de înregistrare fiscală 20078799, telefon 0743-958.128, fax. 0365-443.473, reprezentată legal de dna Gorea Brînduşa Camelia în calitate de Preşedinte fondator şi Manager proiect, organizează licitaţia pentru atribuirea contractului de „Servicii de restaurant şi de servire a mâncării în municipiul Tîrgu Mureş” – cod CPV 55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării, prin procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei pentru achiziţionarea de servicii de restaurant şi de servire a mâncării, conform următoarelor specificaţii tehnice:

 

Nr. Crt.

Descriere

Cantitate

Caracteristici

1

Servire masă prânz

52 porții

1 masă de prânz pentru 13 persoane în data de 08.12.2012;

1 masă de prânz pentru 13 persoane în data de 09.12.2012;

1 masă de prânz pentru 13 persoane în data de 15.12.2012;

1 masă de prânz pentru 13 persoane în data de 16.12.2012.

 

Valoarea estimată a contractului este de 780,00 lei (echivalentul a 172,99 euro la cursul de 4,5089 lei/euro din data de 27.11.2012).

Criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut”, conform procedurilor de achiziţie şi a Documentaţiei pentru ofertanţi.

Ofertanţii interesaţi îşi pot depune ofertele de preţ până în data de 05.12.2012, orele 11:00, la sediul asociaţiei. Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine de aici.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin solicitare scrisă transmisă prin fax sau e-mail la adresa amphion2012@gmail.com, respectiv fax: 0365/443.473 sau la număr de telefon 0743-958.128. Persoana de contact din partea Asociaţiei Culturale Amphion este dl. Şandor Vlad, în calitate de Expert economist în management.

Proiectul „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni !, Axa prioritară nr. 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

 

Data: 29.11.2012                                                                   

 

Reprezentant legal

 Gorea Brînduşa Camelia

 Preşedinte fondator-Manager proiect