Practica interdisciplinara

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”

 

Nr. 105P/29.11.2012

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI „Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă a muncii şi PSI”

 

           Asociaţia Culturală Amphion, cu sediul în localitatea Târgu-Mureş, str. Artei, nr. 7, ap. 3, cod poştal: 540056, judeţul Mureş, cod de înregistrare fiscală 20078799, telefon 0743-958.128, fax. 0365-443.473, reprezentată legal de dna Gorea Brînduşa Camelia în calitate de Preşedinte fondator şi Manager proiect, organizează licitaţia pentru atribuirea contractului de „Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă a muncii şi PSI” – coduri CPV 71317100-4 - Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor, 71317210-8 - Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă, prin procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă a muncii şi PSI, conform următoarelor specificaţii tehnice:

 

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Caracteristici

1

Instruire SSM

1 instruire/pers.

28 persoane

2

Instruire PSI

1 instruire/pers.

28 persoane

3

Instruire SSM

2 grupe

10 pers./grupă

4

Instruire SSM

4 grupe

30 pers./grupă

5

Instruire PSI

2 grupe

10 pers./grupă

6

Instruire PSI

4 grupe

30 pers./grupă

7

Instruire SSM periodică

3 instruiri/pers.

7 persoane

8

Instruire PSI periodică

3 instruiri/pers.

7 persoane

 

 

Valoarea estimată a contractului este de 10.720,00 lei (echivalentul a 2.377,52 euro la cursul de 4,5089 lei/euro din data de 27.11.2012).

Criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut”, conform procedurilor de achiziţie şi a Documentaţiei pentru ofertanţi.

Ofertanţii interesaţi îşi pot depune ofertele de preţ până în data de 05.12.2012, orele 10:00, la sediul asociaţiei. Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine de aici.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin solicitare scrisă transmisă prin fax sau e-mail la adresa amphion2012@gmail.com, respectiv fax: 0365/443.473 sau la număr de telefon 0743-958.128. Persoana de contact din partea Asociaţiei Culturale Amphion este dl. Şandor Vlad, în calitate de Expert economist în management.

Proiectul „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni !, Axa prioritară nr. 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Data: 29.11.2012                                                                   

                                                              

 Reprezentant legal Gorea Brînduşa Camelia  Preşedinte fondator-Manager proiect