Practica interdisciplinara

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”

 

Nr. Înregistrare: 61/24.05.2012

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

LA LICITAŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI

„Servicii de organizare evenimente în municipiul Tîrgu Mureş”

 

           Asociaţia DIVERS, cu sediul social în localitatea Târgu-Mureş, str. Avram Iancu, nr. 29, Judeţul Mureş, cod de înregistrare fiscală 22323401, telefon 0265/311.727, fax. 0265/311.727, e-mail office@divers.org.ro, reprezentată legal de dna. Koreck Maria Magdalena, în calitate de Preşedinte, organizează licitaţia pentru atribuirea contractului de servicii de organizare evenimente în municipiul Tîrgu Mureş, procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei, pentru achiziţionarea de „Servicii de organizare evenimente în municipiul Tîrgu Mureş – cod CPV 79952000 - 2”, conform următoarelor specificaţii tehnice:

 

Nr. Crt.

Descrierea

serviciului

Cantitate

Caracteristici

1

Conferinţă de presă de lansare a proiectului

1

- Servicii de organizare conferinţă de presă pentru minim 10 persoane în localitatea Târgu-Mureş;

- Durata conferinţei de presă este de aproximativ 30 minute;

- Asigurarea prezenţei a minim 5 instituţii de presă;

- Evenimentul implică servicii de catering, care include sucuri, apă minerală, snacks-uri;

- Conferinţa va avea loc la începutul lunii iunie 2012

- Spaţiul este pus la dispoziţie de către achizitor

- Tipărire şi multiplicare mape de presă, comunicate de presă, pliante

2

Eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului după stagiul I şi dezbatere publică

1

- Servicii de organizare eveniment pentru diseminarea rezultatelor proiectului şi organizarea unei dezbateri publice după I stagiu de practică pentru 50 persoane în localitatea Tîrgu-Mureş;

- Durata evenimentului este de aproximativ 90 minute;

- Asigurarea prezenţei a minim 5 instituţii de presă;

- Evenimentul implică punerea la dispoziţie a unui spaţiu cu o capacitate de minim 50 persoane, socnorizare şi servicii de catering, care includ sucuri, apă minerală, snacks-uri;

- Tipărire şi multiplicare mape de presă, comunicat de presă, pliante

- Data estimată a evenimentului – noiembrie 2012; se va stabili de comun acord cu minim 2 săptămâni înainte ca aceasta să aibă loc.

3

Eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului după stagiul II şi dezbatere publică

1

- Servicii de organizare eveniment pentru diseminarea rezultatelor proiectului şi organizarea unei dezbateri publice după  stagiul II de practică pentru 50 persoane în localitatea Tîrgu-Mureş;

- Durata evenimentului este de aproximativ 90 minute;

- Asigurarea prezenţei a minim 5 instituţii de presă;

- Evenimentul implică punerea la dispoziţie a unui spaţiu cu o capacitate de minim 50 persoane, socnorizare şi servicii de catering, care includ sucuri, apă minerală, snacks-uri;

- Tipărire şi multiplicare mape de presă, comunicat de presă, pliante

- Data estimată a evenimentului – noiembrie 2013; se va stabili de comun acord cu minim 2 săptămâni înainte ca aceasta să aibă loc.

4

Conferinţă de presă de finalizare a investiţiei

1

- Servicii de organizare conferinţă de presă pentru minim 10 persoane în localitatea Târgu-Mureş;

- Durata conferinţei de presă este de aproximativ 30 minute;

- Asigurarea prezenţei a minim 5 instituţii de presă;

- Evenimentul implică servicii de catering, care include sucuri, apă minerală, snacks-uri;

- Spaţiul este pus la dispoziţie de către achizitor

- Tipărire şi multiplicare mape de presă, comunicate de presă, pliante

 Data estimată a conferinţei – ianuarie 2014; se va stabili de comun acord cu minim 2 săptămâni înainte ca aceasta să aibă loc.

           

          Valoarea estimată a contractului este de 8.000 lei (echivalentul a 1.794,24 euro la cursul de 4,4587 lei/euro din data de 23.05.2012).

Criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut”, conform procedurilor de achiziţie din instrucțiunea AMPOSDRU nr.  26 din 31.08.2010, Anexa nr. 1.

Ofertele financiare, documentele de calificare (copie conform cu originalul pentru Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, Certificatul Constatator în original şi declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la articolul 181 din OUG nr. 34/2006) şi oferta tehnică se pot trimite până la data de 30.05.2012, orele 10:00, la sediul Asociaţiei DIVERS, în localitatea Târgu-Mureş, str. Avram Iancu, nr. 29, Judeţul Mureş. Informaţii suplimentare şi documentaţia pentru ofertanţi se pot obţine prin solicitare scrisă transmisă prin fax sau e-mail la adresa office@divers.org.ro, respectiv fax: 0265/311.727 sau la număr de telefon 0265/311.727. Persoana de contact din partea Asociaţiei DIVERS este dna. Koreck Maria Magdalena, în calitate de Preşedinte.


Proiectul „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni !, Axa prioritară nr. 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

 

Data: 24.05.2012                                                                     

 

Reprezentant legal

Preşedinte Asociaţia DIVERS

Koreck Maria