Practica interdisciplinara

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Domeniul major de interventie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"

Titlul proiectului: „Practica interdisciplinară - o şansă pentru viitorul tău”

Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/82716

 

 

25.06.2012

 

 

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

DE LANSARE A PROIECTULUI

„PRACTICA INTERDISCIPLINARĂ – O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU”

 

 

Asociaţia Culturală „Amphion” Tîrgu Mureş, în parteneriat cu Asociaţia Divers Tîrgu Mureş, anunţă lansarea proiectului „Practica interdisciplinară - o şansă pentru viitorul tău”, ID 109/2.1/G/82716, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, implementat în Regiunea Centru, judeţul Mureş.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie organizarea de către Asociaţia Culturală „Amphion”, pe parcursul a doi ani consecutivi, a stagiilor de practică profesională pentru 140 studenţi de la Universităţile „Petru Maior”, „Dimitrie Cantemir” şi Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu Mureş.

 

În cadrul proiectului, studenţii mureşeni vor participa la activităţi specifice unei organizaţii culturale, sub îndrumarea unor tutori specializaţi şi cu experienţă în tot ceea ce ţine de înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unei organizaţii neguvernamentale.

 

Studenţii beneficiari ai acestui proiect vor fi selectaţi de la facultăţile de Drept, Teatrologie - impresariat artistic şi Filologie, urmând să beneficieze de două stagii de practică pe an. În primul stagiu îşi vor exersa şi verifica practic competenţele specifice, urmând ca în cea de-a doua etapă - stagiul de practică interactivă - să lucreze împreună la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea propriului lor „ONG”. După realizarea şi dezvoltarea "ONG"-urilor, acestea vor fi prezentate tutorilor şi comisiei de evaluare, iar cel mai bun grup de studenţi va fi premiat cu o vizită de studiu la un potenţial angajator de pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, în vederea susţinerii şi sprijinirii participanţilor, se vor acorda subvenţii fiecărui student care va absolvi stagiul de practică.

 

Proiectul se implementează pe durata a 23 de luni, în perioada 01.03.2012 – 31.01.2014 şi beneficiază de finanţare nerambursabilă în valoare de 2.043.514 lei, reprezentând 97,90% din valoarea eligibilă a proiectului de 2.087.348 lei, diferenţa reprezentând contribuţia proprie a partenerilor.

 

Proiectul de faţă reprezintă o noutate în România, o oportunitate importantă şi poate chiar unică pentru tinerii studenţi. Până în prezent, nu s-a mai realizat un proiect de asemenea anvergură, cu implicarea studenţilor de la facultăţi şi specializări diferite, care să efectueze un stagiu comun de practică, interdisciplinar, atractiv prin oferirea de subvenţii studenţilor şi foarte folositor pentru integrarea lor ulterioară pe piaţa muncii.

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

-Desfăşurarea, pe parcursul a doi ani, a două stagii de practică, cu participarea a 70 studenţi anual de la Facultăţile de Artă, Drept şi Litere, specializarea teatrologie - impresariat artistic, drept şi filologie;

-Organizarea unui stagiu de practică pe an, în 2 etape, pentru 10 studenţi de la specializarea teatrologie-impresariat artistic, 30 studenţi de la specializarea filologie şi 30 studenţi de la specializarea drept;

-Înregistrarea video şi foto a stagiilor de practică şi realizarea a 4 DVD-uri pe an;

-Organizarea a două evenimente de diseminare a rezultatelor proiectului prin organizarea unei conferinţe publice şi a unei mese rotunde pentru dezbateri, cu participarea studenţilor;

-Realizarea a nouă caiete de practică pentru fiecare modulul din cadrul stagiului de practică;

- Organizarea a câte două vizite de studiu anual pentru fiecare din cele 3 specializări la potenţiali angajatori din România, în scopul schimbului de experienţă şi bună practică;

- Organizarea a două vizite de studiu la potenţiali angajatori din Uniunea Europeană sub formă de premiu pentru 7 studenţi anual;

-Tipărirea unui Ghid de Bună Practică, ce va fi publicat la finalul proiectului şi va putea fi utilizat de către toţi cei interesaţi de domeniul pacticii interdisciplinare.

 

Prin implementarea proiectului se doreşte organizarea stagiului de practică pentru 140 de studenţi pe perioada a doi ani consecutivi, de la specializările teatrologie-impresariat artistic, filologie şi drept, care pe parcursul unui stagiu de practică pe an vor fi instruiţi şi pregătiţi pentru introducerea în câmpul muncii. Un stagiu de practică presupune 70 de studenţi, împărţiţi în 3 grupe: câte 10 studenţi/grupă de la specializarea teatrologie-impresariat artistic, 30 studenţi/grupă de la specializarea filologie şi 30 studenţi/grupă de la specializarea filologie. Fiecare grupă va participa la câte 3 module de practică, astfel: studenţii de la teatrologie-impresariat artistic - la modulele de organizare de evenimente; impresariat artistic şi producţie multimedia; studenţii de la filologie la modulele de concepere text ştiinţific; editare carte şi redactare materiale de comunicare; studenţii de la drept la modulele de înfiinţare şi funcţionare ONG: protecţia juridică a drepturilor de proprietate intelectuală şi lobby şi advocacy.

Studenţii vor fi apoi divizaţi în 10 „ONG”-uri virtuale, fiecare format din 7 studenţi: un student de la specializarea teatrologie-impresariat artistic , 3 studenţi de la filologie şi 3 studenţi de la drept, care, pe baza aplicaţiilor practice, vor simula funcţionarea unui ONG : de la înfiinţare la modul de funcţionare, editare broşuri şi pliante, promovare evenimente, lobby şi advocacy şi protecţia juridică a drepturilor de proprietate intelectuală. Astfel, fiecare student va contribui la dezvoltarea „ONG”-ului virtual, în dependenţă de specializarea la care studiază şi va avea ocazia să interacţioneze şi să colaboreze cu studenţi de la alte specializări, realizând practic primul pas spre câmpul muncii. Pe perioada desfăşurării stagiilor de practică, studenţii vor fi consiliaţi în carieră şi vor testaţi şi orientaţi către cariera potrivită de către un psiholog cu experienţă. După finalizarea stagiului de practică din fiecare an, se va organiza un eveniment de diseminarea a rezultatelor proiectului, unde studenţii vor avea ocazia să prezinte „ONG” – urile dezvoltate, iar grupa cea mai bună de studenţi, evaluată de un juriu dinainte format şi după criteriile stabilite în prealabil, va fi premiată cu o excursie de 5 zile la potenţiali angajatori din Uniunea Europeană.

 

 

 

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare puteţi obţine de la:

Mugurel GOREA - Specialist in Relatii Publice tel. 0729-988.805, e-mail: mugurgorea@gmail.com

Angela SĂPLĂCAN - Asistent director, 0747-773299, e-mail: amphion2012@yahoo.com, office@amph.ro

Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro

 

 

Descarcă comunicatul de presă