Practica interdisciplinara

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”

 

Nr. 52P/20.06.2012

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

LA LICITAŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI

„Servicii de producţie materiale publicitare şi de informare

 

           Asociaţia Culturală Amphion, cu sediul în localitatea Târgu-Mureş, str. Artei, nr. 7, ap. 3, cod poştal: 540056, judeţul Mureş, cod de înregistrare fiscală 20078799, telefon 0743-958.128, fax. 0365-443.473, reprezentată legal de dna Gorea Brînduşa Camelia în calitate de Preşedinte fondator şi Manager proiect, organizează licitaţia pentru atribuirea contractului de „Servicii de producţie materiale publicitare şi de informare” – coduri CPV 32353000-2 - Înregistrări audio, 92111210-7 - Producţie de filme publicitare, prin procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei pentru achiziţionarea de servicii de producţie materiale publicitare şi de informare, conform următoarelor specificaţii tehnice:

 

 

Nr. Crt.

Descrierea

serviciului

Cantitate

Caracteristici

1

Spoturi video

4

AVI Necomprimat (full frames)

PAL 720 x 576,25 frame/sec.

Culori de bază: RGB

Durata: 30 secunde

2

Spoturi audio

4

Sample rate: 48kHz

Sample bit depth: 16 bit

Durata: 30 secunde

 

 

Valoarea estimată a contractului este de 10.000 lei (echivalentul a 2.240,14 euro la cursul de 4,4640 lei/euro din data de 18.06.2012).

Criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut”, conform procedurilor de achiziţie şi a Documentaţiei pentru ofertanţi.

Ofertanţii interesaţi îşi pot depune ofertele de preţ până în data de 26.06.2012, orele 12:00, la sediul asociaţiei. Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine de aici.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine prin solicitare scrisă transmisă prin fax sau e-mail la adresa amphion2012@gmail.com, respectiv fax: 0365/443.473 sau la număr de telefon 0743-958.128. Persoana de contact din partea Asociaţiei Culturale Amphion este dl. Şandor Vlad, în calitate de Expert economist în management.

Proiectul „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni !, Axa prioritară nr. 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Data: 20.06.2012                                                                   

                                                                                               

Reprezentant legal

 

  • Gorea Brînduşa Camelia

Preşedinte fondator-Manager proiect