Practica interdisciplinara

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”

 

Nr. 51P/20.06.2012

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

LA LICITAŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI

„Servicii tipografice. Tipărire materiale publicitare şi de informare”

 

           Asociaţia Culturală Amphion, cu sediul în localitatea Târgu-Mureş, str. Artei, nr. 7, ap. 3, cod poştal: 540056, judeţul Mureş, cod de înregistrare fiscală 20078799, telefon 0743-958.128, fax. 0365-443.473, reprezentată legal de dna Gorea Brînduşa Camelia în calitate de Preşedinte fondator şi Manager proiect, organizează licitaţia pentru atribuirea contractului de „Servicii tipografice. Tipărire materiale publicitare şi de informare” – coduri CPV 22462000-6 - Materiale publicitare, 35261000-1 - Panouri de informare, 79810000-5 - Servicii tipografice, prin procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei pentru achiziţionarea de servicii tipografice, tipărire materiale publicitare şi de informare, conform următoarelor specificaţii tehnice:

 

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Caracteristici

1

Banner

10 buc

imprimare digitală cu o singură faţă;

dimensiunea de 2,5x0,8m; inele de prindere.

3

Roll-up

10 buc

dimensiunea de 85x200cm;

profil de aluminiu cu imprimare inclusă.

4

Panou

2 buc

Panou publicitar outdoor, dimensiunea de 0,8 m x 0,5 m cu o singură faţă;

executat din policarbonat 10 mm grosime;

înfoliat cu folie cu imprimare digitală rezistentă la intemperii.

5

Autocolante

20 buc

Autocolant indoor, policromie dimensiune 90mm x 50mm, vor include semnătura POSDRU.

 

 

Valoarea estimată a contractului este de 8.000 lei (echivalentul a 1.792,11 euro la cursul de 4,4640 lei/euro din data de 18.06.2012).

Criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut”, conform procedurilor de achiziţie şi a Documentaţiei pentru ofertanţi.

Ofertanţii interesaţi îşi pot depune ofertele de preţ până în data de 26.06.2012, orele 11:00, la sediul asociaţiei. Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine de aici.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine prin solicitare scrisă transmisă prin fax sau e-mail la adresa amphion2012@gmail.com, respectiv fax: 0365/443.473 sau la număr de telefon 0743-958.128. Persoana de contact din partea Asociaţiei Culturale Amphion este dl. Şandor Vlad, în calitate de Expert economist în management.

Proiectul „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni !, Axa prioritară nr. 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Data: 20.06.2012                                                                   

 

 Reprezentant legal

 

  • Gorea Brînduşa Camelia

Preşedinte fondator-Manager proiect