Practica interdisciplinara

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”

 

Nr. 27P/25.05.2012

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

LA LICITAŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI

PENTRU SERVICII DE AUDIT

 

           Asociaţia Culturală Amphion, cu sediul în localitatea Târgu-Mureş, str. Artei, nr. 7, ap. 3, cod poştal: 540056, judeţul Mureş, cod de înregistrare fiscală 20078799, telefon 0743-958.128, fax. 0365-443.473, reprezentată legal de dna Gorea Brînduşa Camelia în calitate de Preşedinte fondator, organizează licitaţia pentru atribuirea contractului de servicii de audit, procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei, pentru achiziţionarea de servicii de audit conform următoarelor specificaţii tehnice:

·       Auditorul va îndeplini acest angajament în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR.

·       Auditorul verifică faptul că finanţarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului de Finanţare nr. POSDRU/109/2.1/G/82716.

·       Auditorul financiar trebuie să-şi planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specifice şi utilizează probele obţinute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale. 

·       Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factuale.

·        Auditorul financiar trebuie să fie membru activ al CAFR;

·        Auditorul trebuie să fi auditat cel puţin un proiect finanţat din fonduri europene;

·        Să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională al CAFR.

 

Valoarea estimată a contractului este de 29.992 lei (echivalentul a 6.726,62 euro la cursul de 4,4587 lei/euro din data de 23.05.2012).

Criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut”, conform procedurilor de achiziţie şi a Documentaţiei pentru ofertanţi.

Ofertanţii interesaţi îşi pot depune ofertele de preţ până în data de 01.06.2012, orele 11:00, la sediul asociaţiei. Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine de aici.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine prin solicitare scrisă transmisă prin fax sau e-mail la adresa amphion2012@gmail.com, respectiv fax: 0365/443.473 sau la număr de telefon 0743-958.128. Persoana de contact din partea Asociaţiei Culturale Amphion este dl. Şandor Vlad, în calitate de Expert economist în management.

Proiectul „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni !, Axa prioritară nr. 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

 

 

Data: 25.05.2012                                                                    

 

Reprezentant legal

  • Gorea Brînduşa Camelia

Preşedinte fondator