Practica interdisciplinara

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”

 

Nr. 26P/25.05.2012

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

LA LICITAŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI

PENTRU SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ

 

           Asociaţia Culturală Amphion, cu sediul în localitatea Târgu-Mureş, str. Artei, nr. 7, ap. 3, cod poştal: 540056, judeţul Mureş, cod de înregistrare fiscală 20078799, telefon 0743-958.128, fax. 0365-443.473, reprezentată legal de dna. Gorea Brînduşa Camelia în calitate de Preşedinte fondator, organizează licitaţia pentru atribuirea contractului de servicii de expertiză contabilă, procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei, pentru achiziţionarea de servicii de contabilitate conform următoarelor specificaţii tehnice:

·        Expertul contabil trebuie să fie membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;

·        Să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către departamentul de etică sau de către Comisiile de disciplină ale CECCAR;

·        Să aibă în derulare cel puţin 1 contract de prestări servicii de contabilitate având client o organizaţie neguvernamentală, sindicală sau patronală cu o vechime de minim 1 an, valabil la momentul depunerii ofertei, copie conform cu originalul.

 

Valoarea estimată a contractului este de 59.984 lei (echivalentul a 13.453,24 euro la cursul de 4,4587 lei/euro din data de 23.05.2012).

Criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut”, conform procedurilor de achiziţie şi a Documentaţiei pentru ofertanţi.

Ofertanţii interesaţi îşi pot depune ofertele de preţ până în data de 01.06.2012, orele 10:00, la sediul asociaţiei. Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine de aici.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin solicitare scrisă transmisă prin fax sau e-mail la adresa amphion2012@gmail.com, respectiv fax: 0365/443.473 sau la numărul de telefon 0743-958.128. Persoana de contact din partea Asociaţiei Culturale Amphion este dl. Şandor Vlad, în calitate de Expert economist în management.

 

 

 

Proiectul „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni !, Axa prioritară nr. 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

 

Data: 25.05.2012                                                                    

 

Reprezentant legal

 

  • Gorea Brînduşa Camelia

  Preşedinte fondator